Roszczenie windykacyjne Tak zwane roszczenie windykacyjne wynika przede wszytki bardzo bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o tak zwanym charakterze bezwzględnym. Może i brzmi to dość zawile, jednakże w praktyce trzeba powiedzieć, że jest to jednak dość proste. Jako że właściciel ma absolutnie i niezaprzeczalnie wyłączne prawo do posiadania, korzystania oraz rozporządzania daną rzeczą, to również wszelkiego rodzaju naruszenia owych uprawnień dają danemu właścicielowi bardzo przyjemne prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Przede wszystkim zgodnie z artykułem dwieście dwudziestym drugim Kodeksu cywilnego właściciel może żądać od danej osoby, która włada w danej chwili faktycznie jego rzeczą, aby została mu wydana. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, w której że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania daną rzeczą. Jak więc świetnie widać, owo roszczenie windykacyjne służy przede wszystkim ochronie uprawnień danego właściciela. Jest to bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach.

BIK Windykacja .